FOLKLORIKA - UMĚNÍM SPOJIT TRADICI A BUDOUCNOST

 

 

Základní umělecká škola Folklorika Čechy, má svou působnost v regionu středních Čech a navazuje od 1.9.2021 na činnost své úspěšné sesterské základní umělecké školy Folklorika, která působí na východní Moravě.

Jak už plyne z názvu i našeho mota „uměním spojit tradici a budoucnost“, je naším zaměřením, vycházet z místních tradic a kultury a tu v dětech rozvíjet a zachovávat pro další generace a to ve všech uměleckých oborech, které nabízíme.

V hudebním oboru se proto věnujeme výuce zpěvu a hry na nástroje, které jsou následně využívány pro interpretaci lidových písní a prezentaci našich souborů. Toto naše zaměření je realizováno přibližně z poloviny a druhou polovinu tvoří tzv. klasická či moderní část, kdy vycházíme z poptávky dětí a jejich rodičů a vyučujeme to, o co je aktuálně nejvyšší zájem jako jsou kytary, klávesové nástroje, bicí, akordeony apod.

V taneční oblasti se pak také kromě lidového tance zaměřujeme na moderní či klasický tanec. Kromě toho disponujeme i integrovaným oborem pod názvem Lidové muzicírování, který propojujeme dva obory a to hudební (hra na nástroj či zpěv) s tanečním. Tento obor, který sám o sobě je rozvojem pohybové aktivity dětí, estetiky, cítění a interpretace hudby pohybem, je vrcholem našeho snažení prezentace lidových tanců daného regionu.

I výtvarný obor se pak zabývá směrem k zachování a rozvoji folklórních tradic regionu. Zde se nám jedná především o mizející zručnosti jako je malování sklepů, kapliček apod. a také lidová výšivka v různých podobách a jiná rukodělné činnosti.

Každému našemu žákovi se dostane náležité péče, pozornosti a podpory tak, aby byl maximálně spokojen a chodit k nám mu činilo radost a potěšení. Vedle toho také maximálně podporujeme nadané a cílevědomé žáky, kteří se chtějí účastnit soutěží a být v nich úspěšní. Pro všechny pak pořádáme školní i mimoškolní akce, ve kterých mohou své dovednosti prezentovat rodičům, známých či široké veřejnosti. Naší aktuálně největší akcí je „zuš Folklorika Fest“, který je velkou přehlídkou všech našich souborů a jejich hostů z celé České republiky i zahraničí.

Našim žákům můžeme poskytnout maximální komfort také díky podpoře Nadačního fondu Folklorika, který jim pomáhá v účastech na uvedených akcích, při půjčovném nástrojů, popř. úhradě školného a jiných potřeb.