Za hudební pohádkou 

Hudebně-pohybově dramatický kroužek pro děti od 3 do 5 let nabízí dětem příjemné  a podnětné prostředí v malém počtu dětí ve skupině, a to formou sluchových  a tanečních her za použití Orffových nástrojů, nejjednoduššího poslechu či zpěvu lidových  i vícejazyčných písní. 

Děti mají tak jedinečnou možnost pěstovat od útlého věku hravou formou vztah k hudbě, dramatice, pohybu i tanci. Obsah kroužku podporuje rovněž logopedickou prevenci. Výstupem bude minimálně jedno veřejné vystoupení, a to vždy ke konci prvního i druhého pololetí. 

Kroužek povede zkušená pedagožka, která získala mnoho mezinárodních ocenění v oboru: Evropská jazyková cena Label za hudebně-dramatickou výuku vícejazyčnosti formou hry  v předškolním věku, laureátka ocenění Tvořivý učitel či Tria-Nova Award. 

Budeme se těšit na společná setkání za hudební pohádkou. 

Přihláška online

4.500,- Kč za pololetí

90 minut, vždy v úterý odpoledne

 

Několik fotografií ze Závěrečného koncertu 8.6.2023 i Vánočního koncertu 19.12.2023 v sále KC Labuť, na kterém děti z kroužku úspěšně vystoupily. 

 

Vánoční koncert