LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

Literárně - dramatický obor (LDO) rozvíjí umělecké vlohy k slovesné, mluvní a pohybové činnosti. Základem výuky je dramatická hra, která učí žáky tvořivě přistupovat k zadané předloze a aktivně se podílet na vytváření vztahů vzájemné spolupráce ve skupině. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce na zvolené látce (básně, monolog, próza, dialog ...). Žáci LDO se také aktivně podílejí na uvádění koncertů ZUŠ.

Literárně dramatický obor organizujeme podle školního vzdělávacího programu v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 do 18 let v časové dotaci
2-3 vyučovacích hodin týdně podle jednotlivých ročníků žáka.
 

Přihláška online ke studiu