SDĚLENÍ RODIČŮM

 

Ředitel Základní umělecké školy Folklorika Čechy, s.r.o. (dále jen "škola") v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.

v y h l a š u j e

na pátek 18. 11. 2022 z organizačních důvodů volný den (ředitelské volno). 

 

 

Říčany, 25.10.2022                                                                                                                                    MgA. Josef Štefan, Dis., ředitel školy
 

 

 

Zpět