DODATEČNÉ TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Svazková škola Panská Pole, Školní nám. 700/1, Přezletice

datum viz plakát níže

 

Kritéria k přijetí ke studiu od 5 do 18 let:

Hudební obor - zpěv libovolné písně (většinou lidové), dále prozkoušíme také rytmické cítění a paměť, fyzické předpoklady pro daný nástroj. Podstatný je také pro nás zájem uchazeče a rodiny, neboť hra na nástroj vyžaduje píli a pravidelné cvičení, protože nám jde především o to, aby docházelo ke kontinuálnímu progresu ve vzdělávání žáka. 

Literárně-dramatický obor - dobrý mluvný projev a přednes libovolné básně.

Taneční obor - pohybové předpoklady a ukázka připravené krátké taneční improvizace s hudbou.

Výtvarný obor - ukázka aktuálních maleb či kreseb.

Výsledky talentových zkoušek a rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou písemně zasílány zákonným zástupcům do konce června nebo do konce září. V případě náhradního termínu talentové zkoušky v průběhu školního roku je rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče zasláno nejpozději do 30-ti dnů od konání náhradní talentové zkoušky.

Více o škole a studiu

Přihlášky online

 

 

Zpět