Lidové muzicírování

Ranní folklórní pohádky

Folklorní pohádky si lidé navzájem předávají již po staletí, a tak patří k nejstarším a nejrozšířenějším formám ústní slovesnosti. Pohádky se především šířily ústně a je s nimi tedy neodmyslitelne spjato hudební, taneční i dramatické umění.

V rámci oboru budou mít děti možnost seznámit se s lidovými pohádkami a příběhy, jejich postavami, písněmi i jednoduchou taneční folklorní průpravou. Hravou formou tak budou pěstovat vztah k české lidové kultuře.

Výstupem oboru bude minimálně jedno veřejné vystoupení, a to vždy ke konci prvního i druhého pololetí. Závěrečnou akcí, a zároveň tou největší, bude vystoupení na Folklorika Fest, který se tradičně koná ve Starém Hrozenkově. Tento multižánrový festival je bezplatně určen pro všechny žáky sítě Základních uměleckých škol Folklorika a jejich hosty.

Po vzájemné shodě s ředitelem základní školy U Říčanského lesa Mgr. Daliborem Dudkem, bude Lidové muzicírování probíhat jednou týdně v době ranní družiny, a to od 6:45 do 8:15 v tělocvičně ZŠ U Říčanského lesa.

Budeme se těšit na společná lidová muzicírování.

Výše úplaty činí 2.000,- za pololetí.

Přihláška - obor Lidové muzicírování

 

Zpět