Sborový zpěv v Říčanech

Sborový zpěv bude probíhat středy od 16:00-16:45. Pro přihlášení kontaktujte paní učitelku MgA. Pavlínu Kotrbovou: capska@centrum.cz

Zpět