TANEČNÍ OBOR

 

Posláním tanečního oboru je vést žáky k tanečnímu umění a orientovat se v jeho stylech a žánrech. Žáci se seznamují se stavbou těla, učí se ho používat na základě správných principů různých stylů tance. Učí se základním pohybovým a tanečním návykům a orientaci v prostoru a rozvíjí cit pro rytmus, tvořivost i vlastní osobitý projev. 

Vzdělávání se uskutečňuje v přípravném studiu I. stupně pro žáky od 5 let do 7 let v dotaci min. 1 vyučovací hodiny, v základním studiu I. stupně pro žáky od 7 let a v základním studiu II. stupně pro žáky od 14 let v dotaci 2-3 vyučovacích hodin, a to podle ročníku žáka. Výuka probíhá kolektivně.

Přihláška online ke studiu