Pedagogický sbor

Hudební obor

Zdeněk Červinka, DiS. - klavír, korepetice (Babice, Říčany)

MgA. Jan Fila, Dis. - keyboard, přípravná hudební nauka, hudební nauka (Mukařov)

MgA. Pavlína Kotrbová - flétny, klarinet, přípravná hudební výchova a hudební nauky (Říčany, Škvorec)

Martin Kroupa Kryštof - keyboard, klavír, korepetice (Říčany)

Václav Sibera, DiS. - zpěv (Říčany, Škvorec)

David Štefaník, DiS. - klavír, korepetice (Říčany)

MgA. Josef Štefan, DiS. - klavír (Říčany)

Adéla Reisnerová - kytara (Říčany)

Tomáš Bureš - kytara (Říčany)

Mgr. Alena Štefanová - přípravná hudební výchova a hudební nauky (Říčany)

MgA. Věra Trojanová - klavír (Škvorec)

 

Literárně-dramatický obor

Maria D'Ambrosca, DiS. (Říčany)

 

Výtvarný obor

Lucie Šebestová, DiS. (Říčany)

MgA. Veronika Králová (Babice)

 

Taneční obor

Vladimír Vidner (Kolín)

Anna Němčoková, DiS. (Kolín)

Mgr. Nada Eretová (Kolín)

Mgr. Alena Štefanová - Lidové muzicírování (Říčany)

Veronika Sehnoutková, DiS. - Moderní tanec