VÝTVARNÝ OBOR

Výuka výtvarného oboru je realizována formou kolektivní výuky v rámci předmětu Výtvarná tvorba. Výtvarná tvorba zahrnuje práci v ploše (kresba, malba), tvarování papíru, objektovou a akční tvorbu (výtvarná činnost v přírodě), výtvarné hry a experimentování s netradičními materiály. Součástí výuky je též seznamování s výtvarnou kulturou a folklórními tradicemi. Hlavním cílem výuky je úspěšně pěstovat nezbytné kulturní schopnosti žáka - výtvarně vnímat, přemýšlet a vyslovit se prostřednictvím výtvarného jazyka. Žáci výtvarného oboru realizují své výstavy v prostorách detašovaných pracovišť školy, mohou se podílet na zhotovení tabla absolventů či návrzích pro různé soutěže či festivaly.

Výrvarný obor organizujeme podle školního vzdělávacího programu ZUŠ v přípravném studiu pro děti od 5 do 7 let v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně a v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 do 18 let v časové dotaci 2-3 vyučovacích hodin týdně.

Přihláška online ke studiu